Vaccinatie

Konijnen kunnen vanaf 5 weken oud gevaccineerd worden tegen de ziekten myxomatose en VHD. Dit zijn ernstige, dodelijke konijnenziektes. Wij raden u aan de vaccinatie ieder jaar te herhalen.

Myxomatose wordt overgebracht door (stekende) insecten en door direct contact met een ziek konijn. Bij de klassieke vorm ontstaan er 6 tot 10 dagen na de besmetting zwellingen op de oogleden, oren en/of de genitaalstreek die zich steeds verder uitbreiden. Er is geen behandeling mogelijk tegen het virus, we kunnen een ziek dier hooguit ondersteunen met pijnstillers en antibiotica. Bij milde varianten is overleving mogelijk maar meestal wordt (omdat de klachten zo heftig zijn) overgegaan tot euthanasie.

Viraal hemorragische ziekte (VHD/ RHD1)

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een RNA-virus. VHD tast hoofdzakelijk konijnen van 9 weken en ouder aan en de overdracht vindt plaats via rechtstreeks contact of via besmet voer of bodembedekking. In de meeste gevallen sterft een besmet dier al voordat de ziekteverschijnselen optreden. In minder acute gevallen ademt het konijn moeilijk en is er sprake van neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen.

Eind 2015 is een nieuw type VHD/RHD vastgesteld (RDH- type 2) in Nederland. Het ziekte verloop is langzamer dan bij de RHD1 variant, een konijn dat geïnfecteerd is met de RHD1 variant  zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. Wat opvalt is dat bij de RHD2 variant ook dieren jonger dan 4 weken leeftijd kunnen komen te overlijden.

Wij adviseren alle konijnen in het voorjaar te vaccineren  met Nobivac Myxo-RHD1 en Filavac KC-V tegen RHD2.

 

Dierenkliniek Jol neemt het corona virus serieus, wij zijn dan ook genoodzaakt om een aantal regels in te stellen.Lees verder
+